LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  12 / 07 / 2020 "Ci, którzy są z siebie zadowoleni, mają zawsze zły gust”- Jean Louis Balzak
TYDZIEŃ W SZKOLE
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszamy aktywność szkolną związaną z organizowaniem wszelkich imprez szkolnych, konkursów, projektów i innych przedsięwzięć.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII