LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  12 / 07 / 2020 Nie proś świata, aby się zmienił, to TY zmień się pierwszy!- o. A. de Mello
Biologia

Projekt edukacyjny pt. "Wpływ wybranych form działalności człowieka na różnorodność biologiczną w Europie.

Najnowszy raport ONZ przygotowany w ramach Mędzynarodowej Platformy ds Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (IPBES) donosi o zwiększonej cywilizacyjnej presji na środowisko, czego skutkiem jest 6. wielkie wymieranie organizmów. Aby uwrażliwić młodzież na problem odpowiedzialności za nieuchronne, masowe wyginięcie fauny i flory oraz błyskawiczne kurczenie się zasobów naturalnych, każdy uczeń w zespołach koleżeńskich uczestniczył w przedstawieniu historii wybranego przez siebie gatunku organizmu oraz wpływu na jego życie człowieka. Prace uczniów są bardzo ciekawe, ilustrują poważne problemy ekologiczne współczesnego świata.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII