LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  12 / 07 / 2020 „Gram zapobiegania jest więcej wart niż tona leczenia”- Henry de Bracton
Historia

Program pt „Reżim i dyktatura to nie polska struktura”.

O projekcie pisze uczeń klasy 1E Mateusz Woch.

 

 

Historia magistra vitae 

              Po dziś dzień powtarzamy te spiżowe słowa rzymskiego myśliciela, mówcy, polityka, Marka Tulliusza Cycerona. Słowa te wykładają się na nasz rodzimy język następująco - Historia, nauczycielką życia. Czemu jednak te słowa są do dziś powtarzane?. Z prostej przyczyny, są prawdziwe. Znajomość historii pozwala nam nie tylko zorientować się jak żyli ludzie przed wiekami, ale umożliwia nam uniknąć błędów jakie oni popełnili w swoich czasach lub podjąć działania w celu rozwiązania danego problemu w taki sposób, jak nasi przodkowie borykający się niegdyś z podobną przeszkodą. Naturalnie słowa Cycerona nie dotyczą jedynie zamierzchłych wieków. Możemy bowiem czerpać z doświadczeń ludzi, którzy nadal żyją i w czasach swojej próby, wykazali się odpowiednim hartem ducha.

                Są to bohaterowie chociażby stanu wojennego. Jednej z najcięższych prób, jakim został poddany naród polski po zakończeniu II wojny światowej. 13 grudnia  1981 roku, ludowa władza, stanowiąca w Polsce hegemona z obcego nadania, użyła przeciwko własnym obywatelom środków przemocy. Czołgi i pojazdy opancerzone na ulicach, ZOMO pacyfikujące manifestacje, ograniczenie swobody w życiu publicznym, aresztowania i internowania. To właśnie rzeczywistość stanu wojennego, która została przedstawiona uczniom Liceum nr XVII im Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu, przez dwóch interesujących gości.

                Pierwszym z nich był pan Sebastian Górski. 22 października przeprowadził w szkole warsztaty. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 1E, będący pod pieczą historyka  Andrzeja Manasterskiego. Zajęcia te trwały dwie godziny lekcyjne, zawierały wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz aktywność uczniów w postaci zadania.

Drugim gościem, który zaszczycił klasę 1E swoją obecnością, był p. Henryk Kula, działacz Solidarności Walczącej, który  był zaangażowany w walkę o suwerenność narodu polskiego w latach 80. W czasie jednej godziny lekcyjnej opowiedział on swoją historię i przedstawił widzianą swoimi oczyma rzeczywistość roku 1981. Uczniowie byli zainteresowani poruszoną tematyką. Dzięki prelekcji pana Górskiego oraz poznaniu historii opowiedzianej przez pana Kulę mogli uzmysłowić sobie paradoksy komunizmu w Polsce oraz oddanie sprawie osób walczących z tymże systemem.

                Spotkania te były zasługą Fundacji Pokoleń Banku Zachodniego WBK S.A., który realizuje program pt „Reżim i dyktatura to nie polska struktura”.

               

                 Mateusz Woch 1E

  

 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII