LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  21 / 09 / 2020 „Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego”- Anatole France
STRONA GŁÓWNA

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wziął udział w XV Forum Historyczno-Patriotycznym pt. „Drogi do wolności”

29 listopada 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu odbyło się jubileuszowe XV Forum Historyczno-Patriotyczne pt. „Drogi do wolności”, którym uczczono 101. rocznicę odzyskania Niepodległości w 1918 r.

Gościem specjalnym był Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który otwierając nasze jubileuszowe XV Forum powiedział:

"W przyszłym roku świętujemy 75 lat powojennego Wrocławia. To będzie piękny moment, by jeszcze raz podkreślić, jak ważne jest przywiązanie do historii oraz tradycji. To wielkie szczęście, iż możemy żyć w otwartym, nowoczesnym mieście. Aby wspólnie budować piękny i mądry Wrocław, potrzebna jest nam pamięć oraz szacunek dla przeszłości Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej jest na wrocławskiej mapie edukacyjnej szkołą, która w sposób szczególny dba o te sprawy. Bardzo za to dziękuję".

W trakcie Forum młodzież XVII-tki i przybyli goście obejrzeli spektakl słowno-muzyczny  młodzieży klas teatralnych XVII-tki pt. „Pytaj o Polskę!". Świadek historii Stanisław Gebhardt (ur. 1928) podzielił się swoimi wspomnieniami z pobytu w niemieckich obozach koncentracyjnych Gross-Rosen i Mauthausen pt. „Niemieckie, a nie polskie obozy koncentracyjne w czasie II wojny światowej”, a Piotr   Galik – kierownik Gabinetu Kartografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich wygłosił wykład:  „Orlęta  Lwowskie – legenda  i  fakty”. Kolejny prelegent Marek  Stefan z Biura Edukacji Narodowej Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zaprezentował  „Rolę powstań śląskich w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1919-1921”). Na koniec młodzież obejrzała film dokumentalny „Niepodległość” w reżyserii Krzysztofa Talczewskiego.

Najbardziej spektakularnym  punktem Forum był spektakl słowno-muzyczny  młodzieży klas teatralnych XVII-tki (klasy 1E3, 1E4 i 2E) pt. „Pytaj o Polskę!", który został obejrzany przez młodzież Liceum Ogólnokształcącego nr XVII, Prezydenta Jacka Sutryka i wielu innych znamienitych gości. Warto podkreślić, że Jacek Sutryk pierwszy raz zaszczycił swoją obecnością naszą szkołę, przybył specjalnie, aby wziąć udział w organizowanym w naszej szkole od kilkunastu lat Forum Historyczno-Patriotycznym.

Spektakl  opowiada  pieśnią i  słowem  o  kamieniach  milowych polskich  dróg  do  Niepodległości.  Wspomina  kluczowe wydarzenia  walki o    wolną Polskę. Przypomina Ojców Niepodległości: Romana  Dmowskiego,  Ignacego  Paderewskiego, Józefa  Piłsudskiego  i  Wincentego  Witosa. Wspomina też ludzi, którzy  gotowi  byli dla Ojczyzny ponieść ofiarę swojego życia. Spektakl wyreżyserowali Małgorzata  Szeptycka  i    Marek  Szydło, utwory  muzycznie opracował i zaaranżował Krzysztof Żesławski.

Oprócz prezydenta Jacka Sutryka wśród gości naszej uroczystości pojawili się  (wymienieni alfabetycznie):

- Lidia Czyszewicz-Staniak - starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu;

- Jarosław Krauze -   Przewodniczący Klubu Radnych Rady Miejskiej Wrocławia   „Sojusz dla Wrocławia”;- Grzegorz Makul – Sekretarz Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”;

- Ewa Szczęch - Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych w  Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia;

- Danuta Utrata - Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Spektakl powstał przy wsparciu Fundacji „Wspólnota Pokoleń” jako element projektu „Niepodległa”, w którym nasze Liceum wzięło udział.

Forum przygotował, koordynował i prowadził Robert Pieńkowski. Wsparli go Zofia Kuź, Robert Konieczny, Janina Pieńkowska oraz Dawid Raczkowski. Fotorelacja tu>>>
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII