LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  22 / 10 / 2019 "Głupota nie zawsze czyni złym, złość zawsze czyni głupim”- Francoise Sagan
Ważne uroczystości i wydarzenia

Porozumienie o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego

20 lutego 2018 roku w Rektoracie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu a Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Szkołę reprezentowała Dyrektor Małgorzata Iwankiewicz, ze strony AWF umowę podpisał JM Rektor dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. W spotkaniu udział wzięli również dr Ireneusz Cichy - kierownik Biura Promocji AWF oraz dr Marek Popowczak - szkolny koordynator ds. współpracy z uczelnią.
W ramach współpracy uczniowie naszego liceum będą brali udział w zajęciach w Akademii Wychowania Fizycznego (wykłady, zajęcia dydaktyczne, warsztaty praktyczne), w projektowaniu i realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. Ponadto na terenie szkoły prowadzone będą zajęcia z wychowania fizycznego w ramach "szkoły ćwiczeń", praktyki pedagogiczne oraz realizowane będą działania związane z promocją zdrowia. Planowane są również wspólne warsztaty pedagogiczne oraz prowadzenie badań naukowych wśród uczniów.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII