LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  30 / 03 / 2020 Żeby nauczyć Jasia matematyki- trzeba znać matematykę i Jasia!
Pedagog i psycholog

Godziny dyżurów - gabinet 011 (parter)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Pedagog- mgr Dorota Makles

8.00-13.00

10.00-15.00

11.00-16.00

8.00-12.00

9.00-14.00

Psycholog  - mgr Barbara Mikuczewska

11.00-16.00

8.00-12.00

8.00-13.00

10.00-15.00

8.00-13.00

Stypendium i zasiłek szkolny

autor: D.Makles,data: 27-01-2017

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód nie może przekraczać 528 zł na osobę). Wniosek o przyznanie  stypendium szkolnego składa się do 16.09.2019 r. 

Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego Doroty Makles gabinet 011

lub na stronie internetowej: mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne i zasilki szkolne 

WAŻNE - świadczeń wychowawczych (Program "500+") nie wlicza się do dochodów rodzinnych.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego ( np, śmierć kogoś z rodziny, choroba)

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego. u pedagoga szkolnego w gabinecie 011 lub na stronie internetowej:  mpos.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne i zasilki szkolne. Wypełnione wnioski należy złożyć w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul Hubskiej 30/32

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 78-23-57.

Gdzie szukać pomocy?

autor: D.Makles,data: 21-05-2019
Gdzie szukać pomocy? Adresy instytucji, które świadczą pomoc psychoclogiczno-terapeutyczną >>

Konferencja - Zdrowo patrzę w przyszłość. To ONKOlologicznie

autor: Admin,data: 25-02-2018
Konferencja - Zdrowo patrzę w przyszłość. To ONKOlologicznie

W ramach kampanii edukacyjno- promocyjnej w zakresie profilaktyki onkologicznej grupa dziewcząt z kl. 3A z p. A. Foltą-Pisarczuk oraz p. Beatą Multan uczestniczyła w dniu 28 listopada 2017 r, w konferencji poświęconej profilaktyce chorób nowotworowych pt. "Zdrowo patrzę w przyszłość. To OnkoLOGICZNIE"

Współpraca z Ogólnoploskim Centrum Zaburzeń Odżywiania.Warsztaty na temat zaburzeń w odżywianiu

autor: D.Makles,data: 30-01-2018
Współpraca z Ogólnoploskim Centrum Zaburzeń Odżywiania.Warsztaty na temat zaburzeń w odżywianiu W ramach współpracy z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, psycholog p. Agnieszka Lotus przeprowadziła w szkole warszaty na temat zaburzeń odżywiania. Spotknia trwały dwie godziny lekcyjne i odbyły sie we wszystkich klasach drugich. Uczniowie pozyskali wiedzę na teamt tego jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe, czym charkteryzuje sie anoreksja, bulimia i jak pomóc osobie, która cierpi na zaburzenia odżywiania. Ponadto rodzice na zebraniach otrzymali ulotki informacjyne na temat warsztatów i form pomocy dla osób, które mają tego typu zaburzenia.

Warsztaty integracyjne w klasach pierwszych.

autor: D.Makles,data: 24-09-2017
Warsztaty integracyjne w klasach pierwszych. We wrześniu zostały zrealizowane we wszystkich klasach pierwszych (2 godz) warsztaty integracyjne. Zajęcia były prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego. Celem warsztatów jest integracja zespołu klasowego, lepsza adaptacja uczniów w nowej szkole.

"Laboratorium Inspiracji"

autor: D.Makles,data: 06-06-2017

Wspomaganie rozwoju osobistego i społecznego uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych

Projekt: "Laboratorium Inspiracji"

        Projekt jest dofinansowywany ze środków Urzędu Miasta Wrocławia.
                                                                 Spotkania odbędą się w następujących klasach:1C, 1F,1D, 2A i 2F.
                                                                 W każdej klasie odbędzie się sześć warsztatów.
                                                                 Spotkania będą odbywać się w terminie od kwietnia do grudnia 2017 r.
                                                                 Warsztaty są prowadzone przez p. Agnieszką Lotus- psychologa
                                                                 z Ogólnoplskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania .
                                                                 W atmosferze zaufaniai partnerstwa oraz działając przez doświadczenie,
                                                                 uczniowie spotykają się z teamtami takimi jak m.in: emocje, motywacja,
                                                                 planowanie i realizacja celów, relacje, komunikacja i poznwawanie siebie.

Zwróć sie do pedagoga/psychologa szkolnego gdy:

autor: D.Makles,data: 02-02-2017
Zwróć sie do pedagoga/psychologa szkolnego gdy:

                  1. Chciałbyś z  kimś porozmawiać.

                  2. Nie potrafisz porozumieć sie z rówieśnikiem, rodzicem, nauczycielem.

                  3.  Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

                  4. Chcesz pozyskać wiedzę na temat efektywnego uczenia się.

                                                                           5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

  6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z ktorą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Doradztwo zawodowe.

autor: D.Makles,data: 01-02-2017
Doradztwo zawodowe.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w warsztatch, które mają ich przygotować do trafnego wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacji zawodowej.
Klasy: 2A,2B,2C i 2F w pażdzierniku i listopadzie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez pracowników
Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
Klasy: 3A,3B,3C i 3D w pazdzierniku i listopadzie uczestniczyły w warsztatch ( cały dzień) realizowanych w
Centrum Kształcenia Praktycznego.
Uczniowie klas trzecich uczestniczyli we wrześniu w Salonie Maturzystów, gdzie pozyskali informacje na temat oferty wyższych uczelni z całej Polski. 

Zajęcia dotyczące oddawania krwi

autor: D.Makles,data: 21-06-2017
Zajęcia dotyczące oddawania krwi

Pani Monika Kopeć z Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa zrealizowała  dla uczniów zajęcia na temat zbliżającej się w naszej szkole akcji oddawania krwi.

 27.02 klasy: 3F, 3C i 3E

  8.03 klasy:  3D, 3A

20.03 klasy:  3G i 2F

 

Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu.

autor: D.Makles,data: 01-02-2017
Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu. W pażdzierniku i listopadzie w klasac: 2A,2B,2C,2E i 2F zostały zrealizowane warsztaty na temat uzależnienia od komputera. Ponadto w klasach 2C i 3C odbyły się warsztaty na teamt poczucia własnej wartości. Zajęcia prowadzili pracownicy Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej działający w ramach Fundacji Praesterno.

Współpraca z Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską

autor: D.Makles,data: 02-02-2017
 Uczniowie klas pierwszych w październiku i listopadzie uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielem Straży Miejskiej
p. Grzegorzem Muchorowskim na teamt konsekwencjii, zagrożeń wynikających z podejmowanych przez młodzież zachowań ryzykownych.
Młodzież z klas pierwszych i drugich w styczniu uczestniczyła w spotkaniach z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji na temat zagrożenia cyberprzemocą.

Program Profilaktyczny KOREKTA

autor: D.Makles,data: 06-02-2016
Program Profilaktyczny KOREKTA

W pażdzierniku i listopadzie w klasach drugich zostały zrealizowane warsztaty (2 godziny) na temat uzależnienia od alkoholu KOREKTA. Zajęcia prowadziła p.Iwona Madera, która zajmuje się profilaktyką uzależnień. Warsztaty były finansowane przez Wydział Zdrowia.

 

Program profilaktyczny "Noe"

autor: D.Makles,data: 06-02-2016
Program profilaktyczny

W dniu 2.12.2016 roku w szkole był realizowany Program profilaktyczny „Noe”.
Warsztaty były realizowane przez zespół profilaktyczny p. Iwony Madery. W zajęciach wzięły udział wszystkie klasy pierwsze. Spotkania dotyczyły uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia na jakie są narażone osoby  z domów gdzie ten problem istnieje. Młodzież miała okazję przekonać się, że rozwiązania istnieją i warto szukać pomocy i być gotowym na jej przyjęcie. 

Obchody Światowego Dnia Walki HIV i AIDS

autor: D.Makles,data: 02-02-2017
Obchody Światowego Dnia Walki HIV i AIDS

Dnia 1.02 uczniowie naszej szkoły nosili czerwone wstążeczki. Ten symbol to pierwszy krok na drodze do upowszechnienia problematyki HIV i ADIS.
W dniach 28.11 i 6.12 uczniowie klas trzecich wzięli udział w spotkaniu z p. Iwoną Krzyżanowską z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, które miało na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat HIV i ADIS.

Strefa Młodzieży. Uniwersytet SWPS.

autor: D.Makles,data: 02-02-2017
Strefa Młodzieży. Uniwersytet SWPS. W ramach projektu Strefa Młodzieży realizowanego przez Uniwersytet SWPS w dniach 9 i 16 stycznia  uczniowie klas trzecich brali udział w spotkaniach na temat autoprezentacji i wystąpień publicznych.

DOPALACZE

autor: D.Makles,data: 12-11-2010
DOPALACZE Dopalacze – jakie niosą ze sobą zagroźenie?
Co znaczy termin „dopalacze” ? 
Dopalacze to termin nie posiadający charakteru naukowego. Obecnie najczęściej uźywa się go potocznie, dla nazwania grupy róźnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądż faktycznym działaniu psychoaktywnym, nie znajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. czytaj więcej
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII