LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  20 / 06 / 2021 „Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego”- Anatole France
STRONA GŁÓWNA

"PRZEKRĘT 2021" online

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (kl. VI-VIII)  i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w
29 edycji Konkursu Twórczości Scenicznej Młodych „Przekręt 2021”, zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące nr XVII  im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Konkurs odbędzie się w formule online. Celem Konkursu Twórczości Scenicznej Młodych „Przekręt” jest prezentacja dokonań teatralnych i tanecznych, propagowanie kultury wśród młodzieży, zachęcanie do aktywności artystycznej.
Zgłoszenia chętnych do udziału w przedsięwzięciu przyjmowane są do 23 marca 2021 r. 
Link do nagrania konkursowego należy
załączyć do zgłoszenia elektronicznego i przesłać na adres 
przekret@lo17.wroc.pl
Regulamin

Zgłoszenie
Zgody załącznik do regulaminu 
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII