LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  19 / 06 / 2021 "Urodzić się jak człowiek, to nie sztuka. Sztuką jest żyć jak CZŁOWIEK"
STRONA GŁÓWNA

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 2021

Serdecznie zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej 2021. Pierwszy etap odbędzie się 25 stycznia 2021 roku o godzinie 10:00 na platformie Teams (konieczne połaczenie z kamerą), będzie on miał formę testu wyboru. Tematyka Olimpiady obejmuje  i poszerza wiedzę z treści podstaw programowych biologii, chemii, fizyki i geografii oraz wiadomości związanych  z szeroko pojętą ekologią a także z ochroną i kształtowaniem środowiska. Uczestnicy muszą wykazac się znajomością bieżących podstaw prawnych oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych  z ekologią i środowiskiem przyrodnicznym  w Polsce i na świecie. Zainteresowane osoby proszę o kontakt via Librus lub drogą mailową: d.kowalczyk@lo17.wroc.pl do końca tygodnia tj. 22.01.2021.

koordynator: Danuta Kowalczyk 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII