LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  23 / 08 / 2019 Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali /JPII/
Oferta edukacyjna

DROGI GIMNAZJALISTO I UCZNIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

 "SIEDEMNASTKA" TO JEST TO !!!   SZKOŁA SPEŁNIONYCH MARZEŃ !!!

   Tu zdobędziesz:

 • wszechstronne wykształcenie
 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • bardzo dobrą znajomość języków obcych
 • doskonałe podstawy do dalszego kształcenia
 • umiejętności kluczowe podczas projektów
 • podstawy do założenia pierwszego biznesu
 • możliwość występowania na profesjonalnej scenie

 

Oferujemy wysoki poziom nauczania w następujących klasach:

KL. 1A3  JĘZYKOWO-BIZNESOWA

Innowacja programowa: język angielski z podstawami języka biznesu i korespondencji handlowej

Przedmioty rozszerzone:  język angielski, historia, jeden przedmiot do wyboru 

 

plan nauczania

klasa 1

klasa 2

klasa 3

rekrutacja

j. angielski

8

9

9

j. polski

matematyka

j. obcy obowiązkowy

historia

j. niemiecki

2

2

2

historia

2

4

4

wybrany przedmiot

-

4

4

 

Planowane projekty

 • Wykłady i warsztaty w języku angielskim na Uniwersytecie Wrocławskim i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • Warsztaty w języku angielskim w firmach zagranicznych (WrOpenUp)
 • Wyjścia do Biblioteki Brytyjskiej
 • Wizyty obcokrajowców na lekcjach języka angielskiego (AIESEC)
 • Wymiana polsko-czeska w języku angielskim 
 • Warsztaty – Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu
 • Wizyty w Urzędzie Marszałkowskim
 • Wizyty w Urzędzie Miejskim
 • Wyjścia do sądu i aresztu śledczego
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne

 

 


KL. 1B3  GEOGRAFICZNO-JĘZYKOWA

Innowacja programowa: język angielski z podstawami języka turystyczno-biznesowego

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, jeden przedmiot do wyboru 

 

plan nauczania

klasa 1

klasa 2

klasa 3

rekrutacja

j. angielski

8

9

9

j. polski

matematyka

j. obcy obowiązkowy

geografia

j. niemiecki

2

2

2

geografia

1

4

4

wybrany przedmiot

-

4

4

 

Planowane projekty

 • Wykłady i warsztaty  w języku angielskim na Uniwersytecie Wrocławskim i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • Warsztaty w języku angielskim w firmach zagranicznych (WrOpenUp)
 • Wyjścia do Biblioteki Brytyjskiej
 • Wizyty obcokrajowców na lekcjach języka angielskiego (AIESEC)
 • Wymiana polsko-czeska w języku angielskim
 • Lekcje geografii w placówkach naukowych (Instytut Meteorologii, Hydropolis, Muzeum Mineralogiczne, Afrykarium)
 • Wycieczki edukacyjno-krajoznawcze:
 •  
  • Szlakami wygasłych wulkanów
  • Zwiedzanie geoparków w Sudetach
  • Atrakcje przyrodnicze regionu (Dolina Baryczy)
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne

 

KL. 1C3 MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia

 

plan nauczania

klasa 1

klasa 2

klasa 3

rekrutacja

matematyka

5

8

9

j. polski

matematyka

j. obcy obowiązkowy

informatyka

 

informatyka

1

3

3

j. angielski

3

3

3

j. niemiecki

2

2

2

wybrany przedmiot

-

4

4

 

Planowane projekty

 • Międzynarodowe projekty astronomiczne 
 • Projekt astronomiczny  World Space Week 
 • Szkolne Warsztaty Astronomiczne i Fizyczne (Schronisko Orle)
 • Zajęcia w pracowni fizycznej i w planetarium  na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Kurs programowania w języku Python , Astro Pi
 • Budowanie i programowanie układów opartych na ARDUINO
 • Liga Niezwykłych Umysłów
 • Zielona szkoła  
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne

 

 

KL. 1D3  BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, jeden przedmiot do wyboru

 

plan nauczania

klasa 1

klasa 2

klasa 3

rekrutacja

biologia

2

4

5

j. polski

matematyka

j. obcy obowiązkowy

biologia

chemia

1

4

4

j. angielski

3

3

3

j. niemiecki 

2

2

2

wybrany przedmiot

-

4

4

 

Planowane projekty

 • Wykłady i warsztaty na wyższych uczelniach i w instytucjach edukacyjnych
 • Zajęcia laboratoryjne w szkole  i na wyższych uczelniach 
 • Noc Laboratoriów w LO nr XVII
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII