LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  27 / 10 / 2020 "Urodzić się jak człowiek, to nie sztuka. Sztuką jest żyć jak CZŁOWIEK"
Język angielski

Odbiór świadectw 26.06. 2020 r.

Udanych wakacji!
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII