LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  20 / 10 / 2020 „Samo posiadanie biblioteki nie czyni człowieka uczonym”- Gotthold E. Lessing
Język angielski

Nauczyciele angliści przygotowują się do nowego roku szkolnego

Pierwsza sesja, “Focus Pokus: recepta na maturalny sukces w oparciu o najnowszą wiedzę o rozwoju mózgu.”, dostarczyła nauczycielom dużą dawkę wiedzy o tym:

  • jak wykorzystać wiedzę o dojrzewającym mózgu nastolatka w codziennej pracy nad praktyczną nauką języka i przygotowaniem do matury,
  • jak prowadzić skuteczne i angażujące zajęcia językowe w oparciu o wiedzę na temat tego, co lubi i jak pamięta mózg nastolatka,
  • jak najnowsza wiedza o mózgu może pomóc w budowaniu relacji z uczniem.

 

Druga sesja, “Co dwie podstawy to nie jedna… - bezbolesny zastrzyk wiedzy o pracy nauczyciela opartej na dwóch podstawach programowych.”, to pigułka wiedzy o tym:

  • jakie zmiany niesie za sobą nowa podstawa programowa,
  • co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o reformie, aby skutecznie realizować powierzone mu zadania dydaktyczne,
  • czym są kompetencje kluczowe i w jaki sposób należy je rozwijać podczas edukacji językowej.
 
 
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII