LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  21 / 09 / 2020 Jeśli nie wiesz czego chcesz, to masz to czego nie chcesz- Chuck Palahniuk
STRONA GŁÓWNA

LO nr XVII dla Kresów

9 grudnia 2019 zakończyła się w naszej szkole kolejna edycja  zbiórki  darów dla Polaków na Kresy . Akcja ta, jak co  roku,  była organizowana w naszej szkole we współpracy  z  licznym organizacjami pozarządowymi:  Departamentem  Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Strażą Miejską Wrocławia, Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” .W tym roku w akcji uczestniczyły wszystkie klasy pierwsze  4-letniego LO. Odzew był wspaniały. Zebraliśmy 4 ogromne paczki i 2 mniejsze.  Mnóstwo trwałej żywności, artykułów chemiczno-kosmetycznych oraz polskie książki. Dary zebrane przez naszą młodzież i nauczycieli zostaną przekazane Polakom z Hospicjum Domowego przy Lwowskiej Katedrze Domu Miłosierdzia im. Zygmunta Gorazdowskiego w Brzuchowicach pod Lwowem oraz potrzebujących rodzin   ze Lwowa i pobliskich miejscowości. Zatem bardzo chciałabym podziękować zaangażowaniu Samorządu Szkolnego oraz  jego opiekunowi p. Ewie Toporek-Niemczyk wszystkim klasom biorącym udział w tym przedsięwzięciu : 1 A4, 1 B4, 1 C4, 1 D4, 1 E4, 1 F4, 1 G4 oraz 1 H4 i ich wychowawcom. To ważne, ze podtrzymujemy więzi  z Rodakami, którzy zostali na dawnych terenach II RP, by pielęgnować pamięć i dbać o groby naszych przodków.
Mariola Palcewicz /koordynator akcji/

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII