LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  16 / 10 / 2021 "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - Seneka
Kulturalna Siedemnastka

Kodeks Życzliwości

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania:

1. Termin oddania Kodeksu 6 - 14.11.2018

2. Forma Kodeksu dowolna (np.: plakat, prezentacja, broszura)

3. Kodeks powinien zawierać do 10 zasad, wartości życzliwego człowieka.

4. Ocenie podlegać będzie:

    a) terminowość oddania

    b) estetyka wykonania

    c) oryginalność merytoryczna i formalna.

Życzymy powodzenia

 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII