LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  05 / 06 / 2023 Gdyby Polak systematycznie robił to, co robi spontanicznie /M. Hemar/
Fizyka

Kalkulatory naukowe na maturze z fizyki.

EGZAMIN MATURALNY W FORMULE 2023

Przybory i materiały pomocnicze ; linijka obowiązkowo, kalkulator naukowy*** obowiązkowo zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

*** Kalkulator naukowy – jest to kalkulator, za pomocą którego zdający będzie mógł obliczyć: (1) wartości funkcji logarytmicznych (i odwrotnych do nich); (2) wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich); (3) potęgi o dowolnym wykładniku rzeczywistym. Nie dopuszcza się możliwości korzystania na egzaminie z kalkulatora naukowego wyposażonego w technologie (np. Wi-Fi, Bluetooth) umożliwiające łączenie się z innym urządzeniem oraz z internetem lub programowanie. Kalkulator naukowy nie może być również wyposażony w technologie umożliwiające odtwarzanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku. 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

 https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3766

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII