LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  23 / 01 / 2020 Jeżeli chcesz uniknąć krytyki: nic nie mów, nic nie rób - bądź nikim. /Arystoteles/
Informacje bieżące

Dokonywanie zmian w deklaracjach maturalnych oraz uzupełnianie dokumentacji zw. z dostosowaniami.

autor: B.Multan,data: 16-01-2020
W dniach od 20 stycznia do 7 lutego 2020 roku zdający maturę w LO nr XVII we Wrocławiu mają prawo dokonać zmian w deklaracjach maturalnych. W tym celu zdający zgłasza się w sekretariacie uczniowskim, gdzie w obecności pracownika sekretariatu nanosi czerwonym długopisem poprawki na wstępnej deklaracji maturalnej. Nastepnie składa podpis na deklaracji w rubryce: składam deklarację ostateczną. W przypadku niedokonania zmian we wstępnej deklaracji maturalnej, staje się ona automatycznie deklaracją ostateczną.Warto jednak, udać się do sekretariatu i dokonać weryfikacji swoich wyborów maturalnych. Również 7 lutego upływa termin dostarczania brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

Próbny egzamin maturalny- 19- 22 listopada 2019r.

autor: B.Multan,data: 23-10-2019
do pobrania tutaj

Harmonogram szkolenia-Matura 2020 ( 16 wrzesień 2019)

autor: B.Multan,data: 10-09-2018

HARMONOGRAM SZKOLENIA MATURA 2019
Dnia 16 września (poniedziałek) w auli szkolnej odbędzie się szkolenie dla uczniów klas maturalnych (wraz z wychowawcami klas) odnośnie zasad przystępowania do egzaminu maturalnego.
Harmonogram szkolenia:
4 lekcja, godz. 10:45
3C- z wychowawcą A. Bukiewicz- Szul
3D- z wychowawcą B. Cieślą
3E-z wychowawcą Z. Kuź

5 lekcja, godz. 11:50
3A- z wychowawcą M. Palcewicz
3B- z wychowawcą K. Bańcer- Bindugą
3F- z wychowawcą  R Pieńkowskim

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa!!!

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej dla uczniów klas trzecich- MATURA 2020.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019

Instrukcja znajduje się TUTAJ 

UWAGA!!!

Należy zwrócić uwagę aby wybrać deklarację dla roku szkolnego 2019/2020. 

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej dla absolwentów z lat ubiegłych- MATURA 2020.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Terminy egzaminu maturalnego.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Ważne terminy dla ucznia.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Ważne terminy dla absolwenta.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Egzamin z informatyki.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Materiały i przybory pomocnicze.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII