LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  12 / 07 / 2020 "Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie" - A. Osiecka
Informacje bieżące

Wykaz sal w których odbywać się będą egzaminy z przedmiotów rozszerzonych.

autor: B.Multan,data: 16-06-2020

chemia- sala 1(s. gimnastyczna); sala 104

informatyka- część I: sala 104 (maturzyści z sali 111); sala 114 (maturzyści z sali 113); sala 117 (maturzyści z sali 117)

język niemiecki PP i PR sala 217

geografia- sala 1 (s. gimnastyczna)

historia sztuki- sala 1 (s. gimnastyczna)

fizyka- sala 1(s. gimnastyczna); sala 104

historia- sala 1 (s. gimnastyczna); sala 104 

Informuję, że listy z przydziałami do sal znajdują się na tablicy przy głównym wejściu do szkoły oraz na drzwiach wejściowych do budynku szkolnego od strony sali gimnastycznej.

Godziny rozpoczęcia egzaminów maturalnych od poniedziałku 15.06.br.

autor: B.Multan,data: 10-06-2020
Maturzyści!!!
Informuję, że od poniedziałku 15.06.br egzaminy maturalne będą rozpoczynały się zgodnie z harmonogramem określonym przez CKE. 
A więc wszystkie egzaminy w sesji porannej będą rozpoczynały się o godzinie 9.00 a egzaminu z sesji popołudniowej o godzinie 14.00. W zw. z tym na egzamin należy zgłosić się 45 minut wcześniej w przypadku sali nr 1(sala gimnastyczna) i sali nr 300(aula) oraz 30 minut wcześniej w przypadku innych sal, oczywiście z dowodem tożsamości, naklejkami z indywidualnymi kodami, przyborami pomocniczymi wymienionymi w informacji o przyborach. Pozostałe zasady nie ulegają zmianom.
Do zobaczenie na kolejnych egzaminach.

Sprawdzanie komputerów przed egzaminem maturalnym z informatyki.

autor: B.Multan,data: 10-06-2020

Maturzyści!!!

Informuję, że sprawdzanie komputerów przed egzaminem maturalnym z informatyki odbędzie się 16. 06.br. (wtorek) w godzinach od 10.00- 11.00.
 

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rzeczy osobistych podczas trwania egzaminu maturalnego.

autor: B.Multan,data: 04-06-2020
Do pobrania TUTAJ

Godziny rozpoczęcia egzaminów.

autor: B.Multan,data: 03-06-2020
Maturzyści.
Informuję, że na udostępnionych listach z przydziałami do sal egzaminacyjnych godzinę rozpoczęcia egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego wygenerował system. Tej godziny nie należy brać pod uwagę. Właściwą godziną rozpoczęcia egzaminu dla danej sali jest godzina podana w harmonogramie rozpoczęcia egzaminu i wejścia do budynku zamieszczona na stronie szkoły w linku MATURA.

Szkolenie dla Maturzystów-Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Matura 2020

autor: B.Multan,data: 02-06-2020

 Prezentacja TUTAJ

Harmonogram rozpoczęcia egzaminów z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, matematyki na poziomie podstawowym i języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

autor: B.Multan,data: 02-06-2020

Harmonogram rozpoczęcia egzaminu, wejścia do budynku szkolnego i kilka uwag do organizacji 
Do pobrania TUTAJ- język polski oba poziomy

Do pobrania TUTAJ- matematyka poziom podstawowy

Do pobrania TUTAJ- język angielski oba poziomy 

Proszę zwrócić uwagę na godziny rozpoczęcia i wejścia. Są różne dla poszczególnych sal egzaminacyjnych.

Organizacja Matury 2020- informacja o objawach alergicznych.

autor: B.Multan,data: 01-06-2020
Maturzyści!!!
Proszę o przesłanie poprzez Librusa informację czy podczas egzaminu maturalnego mogą wystąpić u kogoś z Was dolegliwości alergiczne w zw. z alergią, które objawiają się kichaniem, kaszlem, katarem, łzawieniem oczu.  Wg wytycznych MEN, CKE, GIS informacja ta zostanie przekazana Zespołom Nadzorującym określony egzamin maturalny. Informację należy przesłać Librusem do środy 3.06.br. do wicedyrektor B. Multan. Należy podąć imię, nazwisko, klasę, przedmiot.
Beata Multan
wicedyrektor

Egzaminy maturalne- przydziały do sal egzaminacyjnych.

autor: B.Multan,data: 01-06-2020

Informuję, że listy z pprzydziałami do sal egzaminacyjnych będą przesyłane w załączniku poprzez dziennik Librus dla tegorocznych absolwentów LO nr XVII.

Absolwentom z lat ubiegłych oraz osobom skierowanym na egzaminy maturalne do LO nr XVII przez OKE bedą wysyłane mailem. 

Ponadto listy wywieszone zostaną w szkole na tablicy przy wejściu głównym do szkoły i drzwiach szklanych przy wejściu przez obiekt sportowy w dniu odbywania się egzaminu.

Proszę odczytywać wiadomości, ponieważ egzaminy z języka polskiego podstawowego, matematyki podstawowej, języka angielskiego podstawowego i rozszerzonego będą rozpoczynały się o różnych porach dla poszczególnych sal egzaminacyjnych. 

Harmonogram rozpoczynania egzaminu z danego przedmiotu będzie udostępniany na stronie LO nr XVII w zakładce MATURA/informacje bieżące 

 

Procedura sanitarna przeprowadzenia egzaminu maturalnego MATURA 2020-czerwiec.

autor: B.Multan,data: 26-05-2020
zobacz tutaj

W tym roku bez matury ustnej, z wyjątkami.

autor: B.Multan,data: 23-05-2020

 W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1. § 11kb. 1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 
zobacz TUTAJ

Terminy egzaminu maturalnego- Harmonogram matury w czerwcu 2020 r.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku 
TUTAJ do pobrania

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Egzamin z informatyki.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Pomieszczenia (sale lekcyjne, szatnie WF) przeznaczone do przechowywania rzeczy osobistych.

autor: B.Multan,data: 04-06-2020

Materiały i przybory pomocnicze.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII