LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  08 / 04 / 2020 Kto nigdy nie był uczniem, mistrzem też nie będzie
Informacje bieżące

Dokonywanie zmian w deklaracjach maturalnych oraz uzupełnianie dokumentacji zw. z dostosowaniami.

autor: B.Multan,data: 16-01-2020
W dniach od 20 stycznia do 7 lutego 2020 roku zdający maturę w LO nr XVII we Wrocławiu mają prawo dokonać zmian w deklaracjach maturalnych. W tym celu zdający zgłasza się w sekretariacie uczniowskim, gdzie w obecności pracownika sekretariatu nanosi czerwonym długopisem poprawki na wstępnej deklaracji maturalnej. Nastepnie składa podpis na deklaracji w rubryce: składam deklarację ostateczną. W przypadku niedokonania zmian we wstępnej deklaracji maturalnej, staje się ona automatycznie deklaracją ostateczną.Warto jednak, udać się do sekretariatu i dokonać weryfikacji swoich wyborów maturalnych. Również 7 lutego upływa termin dostarczania brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

Terminy egzaminu maturalnego.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Ważne terminy dla ucznia.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Ważne terminy dla absolwenta.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Egzamin z informatyki.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Materiały i przybory pomocnicze.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII