LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  18 / 01 / 2021 W słowach wszyscy mężczyźni są podobni do siebie, czyny dopiero odsłaniają różnice- Molier
Wolontariat

IV. FORUM WOLONTARIATU

4 grudnia 2019 r. odbyło się w naszej szkole IV. FORUM WOLONTARIATU. Uczniowie w przeciągu czterech godzin lekcyjnych spotkali się z ciekawymi ludźmi, którzy opowiedzieli o działalności swoich fundacji. 
Na pierwszym spotkaniu pan Paweł Trawka opowiedział w sposób niezwykle interesujący o działalności organizacji "CARITAS", która zajmuje się pomocą ubogim. Potem gościem w naszej szkole była pani Magdalena Szymerowska i pani Małgorzata Koronkiewicz - Hupajło, które przybliżyły młodzieży, na czym polega działalność FUNDACJI "WSPÓLNOTA POKOLEŃ". 
Kolejnym prelegentem była pani Katarzyna Lubiszewska z WROCŁAWSKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU, która opowiedziała o działalności wolontaryjnej na terenie naszego miasta. Naostatniej z zaplanowanych godzin wystąpiła pani Agnieszka Adamkiewicz z FUNDACJI "POTRAFIĘ POMÓC", która przeprowadziła zajęcia w niekonwencjonalny sposób. Uczniowie, którzy wyrazili chęć udziału w wolontariacie, musieli wykonać praktyczne zadanie związane z pakowaniem sianka na wigilijne stoły, które miało być następnie sprzedawane na rynku.
Wszystkie spotkania miały na celu przybliżyć naszej młodzieży wyżej wymienione organizacje charytatywne i zachęcić ich do zaangażowania się jako wolontariusz w pomoc innym ludziom. 

Galeria>> 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII