LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  22 / 10 / 2019 Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka /JPII/
Wolontariat

Forum wolontaryjne - Dlaczego warto pomagać?

W Dniu św. Mikołaja - "wolontariusza świata" - w naszej szkole odbędą się spotkania z przedstawicielami i wolontariuszami wrocławskich organizacji pozarządowych, którzy na co dzień pomagają potrzebującym osobom.

Zaproszeni goście to:

Jan i Zuzanna Stępień, Michał Krasnosielski - Bonifraterskie Centrum Opieki Hospicyjnej;

Paula Łuszczek, Małgorzata Rakicka - Salezjański Wolontariat Misyjny;

Dariusz Dobrowolski - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 

 

Serdecznie zapraszamy w godzinach 9.50 - 12.35 (3,4,5 - godzina lekcyjna) 

Opiekunowie wolontariatu :) 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII