LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  26 / 05 / 2019 Nie proś świata, aby się zmienił, to TY zmień się pierwszy!- o. A. de Mello
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Jerzy Dudzic
 
  
  

MISTRZOSTWA SZKOŁY W RATOWNICTWIE I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

autor: J.Dudzic,data: 06-06-2018
MISTRZOSTWA SZKOŁY W RATOWNICTWIE I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
W dniu 30 maja 2018 zakończono MISTRZOSTWA SZKOŁY W RATOWNICTWIE I POMOCY PRZED MEDYCZNEJ.  Mistrzostwa objęły swoim zasięgiem wszystkie pierwsze klasy i realizowane były w dwóch turach. Pierwsza- teoretyczna , została przeprowadzona w miesiącu maju podczas godzin lekcyjnych. W wyniku przeprowadzonych eliminacji , klasa 1D zdobyła 9 punktów, klasy 1C i 1F zdobyły po 4 punkty, klasa 1E zdobyła 3 punkty, klasa 1 B  zdobyła 2 punkty , klasa 1A 1 punkt.  Druga tura- praktyczna to zasadnicza część Mistrzostw . Do drugiej tury zakwalifikowały się klasy 1 C.D.E.F.
W wyniku zaciętej rywalizacji w części teoretycznej i praktycznej klasy zdobyły punkty , a tym samym miejsca.
             
I  miejsce, bezapelacyjnie zajęła klasa 1D zdobywając łącznie 16 punktów.
II  miejsce   zajęła klasa  1F zdobywając łącznie 13 punktów
III miejsce   zajęła klasa  1C zdobywając łącznie 12 punktów
IV miejsce   zajęła klasa  1E zdobywając łącznie 11 punktów
V miejsce  zajęła klasa 1B zdobywając 2 punkty
VI miejsce zajęła klasa 1A zdobywając 1 punkt

Bardzo dziękuję biorącym udział w rywalizacji jak i uczniom sędziującym w samych Mistrzostwach , które jak zauważyłem cieszyły się dużym zainteresowaniem. W ogólnym podsumowaniu należy wymienić dobre przygotowanie uczniów jak i chęć walki ,co zaowocowało w ogólnej rywalizacji między klasami. Gratuluję klasie 1D zdobycia pucharu przechodniego ufundowanego  przez Dyrektora Szkoły.
 
                         GRATULUJĘ TYM CO ZWYCIĘŻYLI !  CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM !

Nauczyciel EDB
Jerzy Dudzic

Mistrzostwa Szkoły w ratownictwie i pierwszej pomocy przed medycznej w roku szkolnym 2017/2018.

autor: R. Konieczny,data: 26-10-2017

Zapraszam do udziału w  Mistrzostwach Szkoły w ratownictwie i pierwszej pomocy przed medycznej. Misrzostwa odbędą się w maju w 2018r.

Jerzy Dudzic 

Mistrzostwa Szkoły w ratownictwie i pierwszej pomocy przed medycznej.

autor: J.Dudzic,data: 30-05-2017
Mistrzostwa Szkoły w ratownictwie i pierwszej pomocy przed medycznej.

29 maja przeprowadzono ostatni etap Mistrzostw Szkoły w ratownictwie i pierwszej pomocy przed medycznej. Cały cykl Mistrzostw był realizowany w dwóch turach. Pierwsza- teoretyczna ,  eliminacje były realizowane , podczas godzin lekcyjnych. Druga tura - praktyczna; to zasadnicza część Mistrzostw.

Szkolenie z ratownictwa i pierwszej pomocy.

autor: R. Konieczny,data: 03-02-2017
Szkolenie z ratownictwa i pierwszej pomocy.

W semestrze drugim  klas pierwsze rozpoczęły szkolenie z ratownictwa i pierwszej pomocy. Nasze zajęcia rozpoczynamy od zbiórki i raportu złożonego przez dyżurnego ucznia. Na lekcji mamy m/n do dyspozycji  plansze poglądowe z ratownictwa i pierwszej pomocy.

 Jerzy Dudzic 

Sprawdzdanie z Mistrzostw Szkoły w ratownictwie i pierwszej pomocy przed medycznej

autor: J.Dudzic,data: 06-06-2016
Bardzo dziękuję za udział w Mistrzostwach , gratuluję zwycięzcom chwała zwyciężonym.

Formularz zgłoszeniowy

autor: J.Dudzic,data: 21-04-2016

Życzę sukcesów

 

 

R E G U L A M I N SZKOLNYCH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY

autor: J.Dudzic,data: 20-04-2016

R E G U L A M I N

SZKOLNYCH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY

Konkurs ratownictwa i pierwszej pomocy

autor: J.Dudzic,data: 23-03-2016
Na bazie Przysposobienia Obronnego powstało szkolenie z EDB . W przedmiocie EDB uwzględnia się działy

Migawki z biegu patrolowego.

autor: J. Dudzic,data: 28-06-2012
I miejsce klasa 2F
II miejsce klasa 2D
III miejsce klasa 2B


Źyczenia

autor: J. Dudzic,data: 01-12-2011
Spełnienia wyśnionych marzeń związanych z wizytą MIKOŁAJA

źyczy najlepszy w szkole nauczyciel PO

BIEG PATROLOWY - informacja dotycząca klas 2

autor: J. Dudzic,data: 01-12-2011
Informuję, źe w miesiącu maju 2012 zostanie przeprowadzony konkurs pod nazwą "Bieg patrolowy".
Powyźsze zamierzenie dotyczy tylko klas drugich. Dokładnych informacji na temat realizacji powyźszego zamierzenia udzieli nauczyciel PO w miesiącu kwietniu.

Pomyślności

autor: J. Dudzic,data: 04-12-2010
Walczmy o najpiękniejsze oceny.

REGULAMIN BIEGU PATROLOWEGO

autor: Jerzy Dudzic,data: 16-04-2009
Regulamin biegu patrolowego
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII