LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  18 / 01 / 2020 Kto nigdy nie był uczniem, mistrzem też nie będzie
Samorzad Uczniowski

Dzień Życzliwości 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII