LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  17 / 09 / 2021 Nie proś świata, aby się zmienił, to TY zmień się pierwszy!- o. A. de Mello
Destianation Imagination

Drugie miejsce dla naszej drużyny na XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination

Oto skrócony opis naszego wyzwania:

WYZWANIE SPOŁECZNE - projekt Grafika Skojarzeń

Drużyna rozwinie swoją przedsiębiorczość, umiejętności projektowania graficznego oraz tworzenia rekwizytów i dekoracji, a także umiejętnego opowiadania historii.

WASZA DRUŻYNA:

·         Zidentyfikuje, zaprojektuje, zaplanuje i przeprowadzi projekt, ukierunkowany na realną potrzebę w wybranej społeczności.

·         Stworzy prezentację na żywo, która opowie o projekcie i ukaże jego wpływ na wybraną społeczność.

·         Stworzy infografiki informujące o projekcie.

·         Stworzy Tajny Zasobnik, który przeobrazi się w trakcie rozwoju historii w Waszej prezentacji.

·         Wymyśli i zaprezentuje dwa wybrane Atrybuty Drużyny, ukazujące jej zainteresowania, umiejętności,

          mocne strony i talenty.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII