LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  20 / 10 / 2019 "Szkoła uczy, życie daje nauczki" - Andrzej Majewski
Biologia

Cykliczne wykłady w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN

Podczas wykładu uczniowie mogli się dowiedzieć po co stosuje się przeszczepy, jak pozyskuje się narządy do przeszczepów oraz jakie można stosować terapie aby zmniejszyć ryzyko odrzutu przeszczepu i doprowadzić do trwałego przyjęcia nowego narządu lub tkanki. Młodzież miała styczność ze śrdowiskiem akademickim i mogła podczas wykładu zadawać nurtujące ją pytania.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII