LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  12 / 07 / 2020 "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - Seneka
STRONA GŁÓWNA

Akademia Samorządów Uczniowskich

Dnia 4.06.2019 Samorząd Uczniowski reprezentowany przez Maję Nowakowską, Przewodniczą SU, kl.2E  oraz Joannę Koperską, kl. 2F uczestniczył w wydarzeniu Akademia Samorządów Uczniowskich zorganizowanym w LO nr V przez Młodzieżową Radę Miejską pod patronatem Prezydenta Wrocławia. Z ramienia LO nr XVII MRM reprezentowała Lidia Prabucka, kl.1D.  Wydarzenie miało na celu nawiazania szerokiej współpracy miedzy samorządami uczniowskimi oraz wymianę doświadczeń między opiekunami SU. Ewa Toporek-Niemczyk, opiekun SU
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII