LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  28 / 01 / 2022 "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - Seneka
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII